Ny chef för Capio Specialistkliniker i Sverige och intensifierad satsning på kvalitetsutveckling och benchmarking

Martin Engström har utsetts till ny chef för Capio Specialistkliniker i Sverige. Martin Engström är läkare och kommer närmast från Region Halland där han varit områdeschef vid Hallands sjukhus.

I Capio Specialistkliniker ingår bland annat närsjukhusen Lundby (Göteborg), Simrishamns sjukhus och Läkargruppen (Örebro), den ortopediska specialistkliniken Movement (Halmstad), akutgeriatrisk verksamhet och rehab vid Dalens och Nacka sjukhus i Stockholm, rehab i Saltsjöbaden, Centrum för titthålskirurgi i Stockholm samt ögonsjukvård i Medocular.

Martin Engström, född 1969, är leg läkare, specialistläkare i Anestesi och Intensivvård och medicine doktor. Martin Engström har tidigare arbetat som verksamhetschef och verksamhetsområdeschef vid Länssjukhuset i Halmstad, som divisionschef för Onkologi- Thorax och Medicin-divisionen (OTM) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt som International Medical Advisor på Novo Nordisk i Köpenhamn. Martin har parallellt med sina verksamhetsuppdrag varit aktiv inom sitt forskningsområde.

Martin Engström kommer att ingå i Capios koncernledning och rapportera till Thomas Berglund, VD och koncernchef i Capio AB. Martin tillträdde sin nya tjänst den 3 juni.

Åke Strandberg, som fram till nu varit chef för Capio Specialistkliniker, blir ansvarig för utveckling av kvalitetsrapportering och uppföljning i Capio-koncernen, med benchmarking över affärsområdes- och landgränser. Ambitionen är att skapa en sådan struktur och uppföljning att jämförelser mellan olika verksamheter och länder underlättas och på så sätt skapa förutsättningar för ett snabbare förändringsarbete med införande av de bästa behandlingsmetoderna för snabbt tillfrisknande.

För information vänligen kontakta:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB
Telefon: 0733-88 86 00
Henrik Brehmer, Informationsdirektör Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14