Capio Movement och Spenshult inleder samarbete inom ortopedi

Capio Movement och Spenshult inleder ett samarbete för att säkra tillgången till god ortopedisk vård för invånarna i Region Halland. Spenshult har ett vårdavtal inom ortopedi och idrottsmedicin med Region Halland som sträcker sig tre år fram i tiden. Då Spenshult sjukhus avvecklar en stor del av sin verksamhet, kommer patienter som omfattas av vårdavtalet att erbjudas vård på Capio Movement.

Från och med 1 maj 2014 tar Capio Movement över ansvaret för patienterna vilket innebär att alla nya patienter kallas till Capio Movement från och med 1 maj. Spenshult färdigbehandlar de patienter som har en pågående vårdkontakt med Spenshult sjukhus. Avtalet omfattar även patienter som är bosatta utanför Halland, vilka också har möjlighet att få vård hos Capio Movement.

Patienter från Halland och andra landsting är välkomna att kontakta Capio Movement direkt.

Capio Movement är ett modernt specialistsjukhus med bred kompetens och erfarenhet inom ortopedi, reumatologi, idrottsskador, rehabilitering och bilddiagnostik. Verksamheten är lokaliserad i Halmstad och från och med augusti öppnas även en öppenvårdsmottagning i Varberg.

För mer information se www.capiomovement.se.

Hjalmar Thorsteinsson, VD/verksamhetschef Capio Movement
Telefon: 073-025 30 07

Per Nyman, Operativ direktör (COO) Transmedica A/S/sjukhuschef Axess Medica Spenshult sjukhus
Telefon: 070-828 01 71