Capio Närsjukvård öppnar ny hälsocentral i Gävle

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, öppnar måndagen den 3 mars en ny hälsocentral i centrala Gävle inom ramen för hälsovalet i Gävleborgs landsting. Den nya hälsocentralen ligger i Wasahuset på Nygatan 9 och kommer bland annat att ha en seniormottagning som en del av sitt utbud.

Capio Närsjukvård driver sedan tidigare tre hälsocentraler och en rehabiliteringsmottagning i Gävle på uppdrag av landstinget i Gävleborg och valde att starta ännu en hälsocentral när möjligheten öppnade sig. ”Vi har hittat bra lokaler i Wasahuset och Capio Hälsocentral Wasahuset blir nu ett bra komplement till våra övriga hälsocentraler i Gävle”, säger Maria Pierrou, regionchef på Capio Närsjukvård.

Capio Hälsocentral Wasahuset är en vanlig hälsocentral men öppnar även en seniormottagning som en del av sitt utbud. ”Vi har valt att ha denna typ av mottagning då äldre är en grupp som många gånger har ett stort behov av kontinuitet, tillgänglighet och en fast kontakt i vården. En fast kontakt är värdefull för att samordna de vård- och omsorgsaktörer som är involverade i den äldres vård. Vi kommer att erbjuda förebyggande besök både hos läkare och sköterska samt genomgångar av patienternas läkemedel och vi kommer också att fördjupa samarbetet med hemsjukvården”, säger Elna Berglind, specialist i allmänmedicin och lungmedicin och verksamhetschef för den nya hälsocentralen.

Hälsocentralen kommer även att ha en rehabmottagning med hög tillgänglighet och snabb kontakt med sjukgymnast. Resevaccinationsmottagning och medicinsk fotvård är ytterligare en del av utbudet.

Capio Hälsocentral Wasahuset kommer att starta med tre läkare och sedan utöka verksamheten efter hand. Lokalerna i Wasahuset har byggts om inför öppningen för att passa verksamheten och viss renovering kvarstår innan allt beräknas vara helt klart efter sommaren.

Capio Hälsocentral Wasahuset håller öppet hus och välkomnar besökare kl 13-15 måndag den 3 mars.

Capio Närsjukvård är ett affärsområde inom Capio som erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar i tolv olika landsting/regioner, från Skåne i syd till Västerbotten i norr. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Maria Pierrou, regionchef Capio Närsjukvård
Tel. 070-210 67 89

Daniel Olsson, vice affärsområdeschef Capio Närsjukvård
Tel. 070-622 72 21