Capio Närsjukvård växer i Halland

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, förvärvar Familjeläkarna Falkenberg och Hjärthuset i Varberg.

Det är vårdcentralerna Familjeläkarna Falkenberg Skrea & Söderbro med en filial i Glommen och barnavårdscentralen Centrum i Falkenberg samt specialistkliniken Hjärthuset i Varberg som nu blir en del av Capio Närsjukvård, Capios affärsområde för primärvård i Sverige.

Familjeläkarna i Falkenberg har totalt 48 medarbetare och cirka 14 000 listade patienter. Specialistkliniken Hjärthuset i Varberg har 8 medarbetare. Mottagningen bedriver verksamhet inom kardiologi och tar emot patienter via remiss från vårdgivare i Halland.

De nya vårdenheterna i Falkenberg och Varberg kompletterar Capios närvaro i Halland där Capio sedan tidigare har primärvårdsmottagningar i Kungsbacka, Vallda och Halmstad. Därutöver driver Capio även ett antal specialistverksamheter i Halland.

Verksamheten i Familjeläkarna i Falkenberg startade 2007 under vårdvalsmodellen LOV i samband med att Region Halland införde vårdval och har sedan dess vuxit till dagens verksamheter.

– Mottagningarna är väletablerade och välfungerande verksamheter som är väldigt uppskattade av patienterna. De kommer att komplettera Capios övriga verksamheter i Halland väl, säger Susanne Wellander, affärsområdeschef för Capio Närsjukvård.

De två grundarna och distriktsläkarna Mats Perkmar och Christer Andersson kommer att fortsätta i verksamheten precis som tidigare.

– Vi vill se mottagningarna vidareutvecklas och en seriös och långsiktig vårdgivare som Capio ger goda förutsättningar för det. Dels genom möjlighet till viss administrativ samordning och dels genom en decentraliserad organisation som vi uppfattar kommer att passa oss väl, säger Mats Perkmar.

Capio Närsjukvård är ett affärsområde inom Capio som erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar i tolv olika landsting/regioner, från Skåne i Syd till Västerbotten i Norr.

För mer information vänligen kontakta:
Susanne Wellander, affärsområdeschef, Capio Närsjukvård
susanne.wellander@capio.se
Telefon: 0732-09 42 60
Daniel Olsson, vice affärsområdeschef, Capio Närsjukvård
daniel.olsson@capio.se
Telefon: 0706-22 72 21

Mats Perkmar, Verksamhetschef, Familjeläkarna Falkenberg
mats.perkmar@familjelakarna.se
Telefon: 0761-26 90 12