Capio publicerar årsöversikt 2013

Capio, ett av Sveriges och Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, publicerar svensk årsöversikt för 2013.

Välkommen att ta del av hur Capio, genom sin verksamhetsmodell och kvalitetsstyrning, arbetar med att skapa och utveckla god vård i sina verksamheter i Sverige och i Europa.

Årsöversikten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig att ladda ned på http://capio.com/sv/informationsmaterial/.

Välkommen att beställa tryckta exemplar på http://capio.com/sv/bestall/ för leverans från slutet av april.

Årsöversikten i engelsk version kommer att finnas tillgänglig på www.capio.com från mitten av maj och kommer även att kompletteras med en fransk och tysk språkversion.

För information vänligen kontakta:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB
Telefon: 0733-88 86 00
Henrik Brehmer, Informationsdirektör, Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14