Capios kommentar till dagens överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet

Capios VD Thomas Berglund kommenterar dagens överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Vi noterar att statsministern idag upprepade sin och socialdemokraternas önskan om ordning och reda i välfärden och på nytt betonade vikten av kvalitet i välfärden och medborgarnas rätt till valfrihet.

Vi saknar konkreta förslag på hur kvaliteten kan förbättras – t ex bort med köer och att ingen patient skall falla mellan stolarna i vården. Vi saknar också förslag på hur kvaliteten kan mätas för såväl offentliga som privata utförare. Inget av detta återfinns i dagens överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, vilken helt och fortsatt endast tar upp form- och ägarfrågor. Capio beklagar detta.

Vi ser fram emot när riksdagens partier istället samlar sig kring vårdens innehåll och därmed verkliga utmaningar.

Capios fokus inom sjukvården är fortsatt att med moderna behandlingsmetoder göra våra patienter friska så fort som möjligt och utan onödig väntan. Friskare och fortare frisk är viktigast för den sjuke, men leder också oftast till lägre samhällsekonomiska kostnader. Så räcker skattepengarna till mer och bättre vård.

Presskontakt:
Henrik Brehmer
Informationsdirektör Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14