Capio bekräftar förvärv av två Teres-kliniker i Norge

Förvärven av Teres Stokkan och Teres Tromso i Norge, som offentliggjordes den 24 augusti 2015, har nu godkänts av den norska konkurrensmyndigheten. Capio förväntar sig att förvärven slutförs under det fjärde kvartalet 2015. 

För information vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och Koncernchef
Telefon: 0733-88 86 00

Henrik Brehmer, Informationsdirektör
Telefon: 0761-11 34 14

Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2015 kl 12.00 (svensk tid).