Capio förvärvar två Teres-kliniker i Norge

Capio har tecknat ett avtal med Aleris om att förvärva två kliniker i Norge, Teres Stokkan and Teres Tromsö. Klinikerna ligger i Trondheim i hälsoregion Helse Midt-Norge RHF och i Tromsö i hälsoregion Helse Nord RHF med huvudsakliga verksamheter inom plastikkirurgi och ortopedi.

Tilläggsförvärven sker i samband med Aleris förvärv av Teres Medical Group och ger Capio, genom dess norska verksamhet Capio Volvat, riksnärvaro i Norge. Total årlig omsättning 2014 uppgick till 77,7 MNOK. Enterprise value (EV) uppgick till 28 MNOK. Förvärvet beräknas bidra positivt till koncernens resultat per aktie från 2016. Slutförande av affären förväntas under det fjärde kvartalet 2015.

Affären förutsätter slutligt godkännande av den norska konkurrensmyndigheten, beräknat till den 31 augusti 2015.

För information vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och Koncernchef
Telefon: 0733-88 86 00

Henrik Brehmer, Informationsdirektör
Telefon: 0761-11 34 14

Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2015 kl 8 (svensk tid).

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Under 2014 tog Capios 12 357 medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter i Sverige, Norge, Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 200 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2014), Frankrike (37 procent av bolagets omsättning 2014) och Tyskland (9 procent av bolagets omsättning 2014). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.