Capio inviger nytt sjukhus i Bayonne

Capio inviger idag officiellt sitt nya sjukhus Capio Clinique Belharra i Bayonne, Frankrike, efter att ha välkomnat de första patienterna i augusti 2015. Det helt nya sjukhuset är byggt med utgångpunkt i principer för modern medicin och är resultatet av ett mer än två år långt fastighetsprojekt.

Det nya Capio Clinique Belharra är ett akutsjukhus som erbjuder ett brett utbud av specialiteter. Aktiviteter och expertis från tre tidigare sjukhus i Bayonne-regionen, Capio Clinique Lafourcade, Capio Clinique Paulmy and Capio St Etienne, samlas i det nya sjukhuset. Sjukhuset har en kapacitet på 250 bäddar och vårdplatser, vilket är en minskning med 40 procent jämfört med de tre tidigare sjukhusen tillsammans. Trots färre bäddar beräknar Capio Frankrike genom fokus på Modern Medicin med snabb återhämtning (Rapid Recovery) och kortare medelvårdtid på sjukhus, att välkomna 50 000 patienter per år. Sjukhuset är utformat för öppenvårdskirurgi med en betydligt högre kapacitet än genomsnittet på 45 procent (2014) av all kirurgi på franska sjukhus. Därmed kommer det nya Capio Clinique Belharra att ha en högre produktionskapacitet jämfört med de tidigare sjukhusen. Sjukhuset har 550 medarbetare och 150 läkare (fristående egenföretagare i det franska sjukvårdssystemet) med tillhörande personal.

Capio strävar efter att erbjuda sina patienter högkvalitativ vård genom att implementera Modern Medicin, effektiva patientflöden och vänligt bemötande i en ändamålsenlig miljö. Denna strategi, som har tillämpats aktivt i Frankrike under flera år, har haft en stor betydelse för Capio Clinique Belharras utformning och arkitektur. Arkitekturprojektet bygger på principer för Modern Medicin som till exempel: ökning av andelen öppenvård, minskning av medelvårdtid på sjukhus, optimerade patientflöden och behandlingsmiljöer och trevlig och ändamålsenlig arbetsmiljö för läkare och övrig personal.

Genom bildandet av så kallade centres of excellence inom varje specialitet (gynekologi och obstetrik, öron-näsa-hals, oral kirurgi, allmänkirurgi, obesitaskirurgi och proktologi, gastroenterologi, kärl- och thoraxkirurgi, pulmonologi, ortopedi, urologi och ögonsjukvård), strävar Capio Clinique Belharra efter att vara ett attraktivt val för fler patienter och läkare. Capio Clinique Belharra vill bli det främsta privata alternativet för remittenter i regionen södra Aquitaine i sydvästra Frankrike.

Som ett resultat av ett starkt fokus på miljömässig byggnadsteknik och fastighetsförvaltning kommer Capio Clinique Belharra att bli ett av de första sjukhusen i Frankrike som HQE-certifieras för hög kvalitet och miljö av den franska Association pour la Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE).

För information vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och Koncernchef
Telefon: 0733-88 86 00

Philippe Durand, Affärsområdeschef Capio Frankrike
Telefon: +33 670615188

Henrik Brehmer, Informationsdirektör
Telefon: 0761-11 34 14


Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2015 kl 13.00 (svensk tid).