Capio utser ny ledning för den norska verksamheten

Capio har utsett Per Helge Fagermoen till ny administrerande direktör för Volvat A/S i Norge, Capios norska verksamhet. Nuvarande administrerande direktör, Christian Loennecken kommer att fortsätta inom Volvat A/S som Chief Medical Officer (CMO) och kvalitetsansvarig.

Per Helge Fagermoen har arbetat i olika befattningar inom Capio Volvat under åtta år, senast som chef och ansvarig för verksamheten i Oslo.

Christian Loennecken har varit anställd i Volvat sedan 1985 och har efter egen begäran och i samråd med Volvats styrelse valt att lämna över ledningen av Volvat. Christian har varit chef för Volvat sedan 2010 och övergår nu i en befattning som Chief Medical Officer (CMO) och kvalitetsansvarig. 

Unni Gisletun, nuvarande chef för Volvats medicinklinik i Oslo har samtidigt utsetts till ny chef för hela verksamheten i Oslo. Unni har arbetet i Volvat sedan 2008 och har en lång erfarenhet av ledning och verksamhetsutveckling.

Per Helge Fagermoen tillträder sin nya befattning den 1 oktober 2015 och kommer i nära samverkan med Christian Loennecken, Unni Gisletun och övriga ledningen i Volvat A/S att vidareutveckla verksamheten i Capio Volvat med verksamhet i Oslo, Hamar, Fredrikstad, Bergen, Trondheim och Tromsö.


För information vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och Koncernchef
Telefon: 0733-88 86 00

Henrik Brehmer, Informationsdirektör
Telefon: 0761-11 34 14


Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2015 kl 14.30 (svensk tid).