Capio välkomnar skärpta kvalitetskrav och tydligare uppföljning i sjukvården

Med anledning av Finansutskottets uttalande om behovet av skärpta kvalitetskrav, behov av tydlig kvalitetsmätning och tillståndsprövning för alla utförare inom bland annat sjukvården, lämnar Capio följande kommentar.

Capio, som etablerad sjukvårdsgivare i Sverige och Europa, ser mycket positivt på denna tydliga inriktning som sätter faktiska kvalitetsresultat i centrum för vården. Det innebär också skärpta krav på att mäta och följa upp kvalitet på såväl enhetsnivå som på regional och nationell nivå, vilket gradvis kommer att förbättra vårdkvaliteten och tillgängligheten för svenska patienter. Finansutskottets uttalande innehåller också skärpta krav på styrning, ledning och ägande av sjukvård som tillsammans med tydligare kvalitetskrav kan leda till den stabilitet och långsiktighet som vårdens utveckling kräver. Detta välkomnar Capio.

Kontaktinformation:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB
Telefon: 0733-88 86 00
Henrik Brehmer, Informationsdirektör Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14