Capios valberedning inför årsstämman 2016

Capio offentliggör valberedningen inför årsstämman 2016.

Valberedningen, utsedd enligt instruktionen antagen av den extra bolagsstämman den 16 juni 2015, består av:

  • Tommi Unkuri, Nordic Capital Fund VI
  • Steven Dyson, Apax Europe VI Fund Group
  • Per Hesselmark, R12 Kapital
  • Per Collén, Fjärde AP-fonden
  • Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder
  • Anders Narvinger (styrelsens ordförande)

Styrelsen i Capio AB (publ)

För information se www.capio.com/sv/bolagsstyrning/valberedning/


Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2015 kl 10 (svensk tid).