Förändring av antalet aktier och röster i Capio

Den fondemission och nyemission av aktier som Capio AB (publ) AB genomfört i samband med börsnoteringen har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med 63 879 461 sedan första dagen för handel på Nasdaq Stockholm.

Per den 31 juli 2015 uppgår det totala antalet aktier och röster i Capio AB (publ) AB till 141 159 661.

För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO, Capio AB
Telefon: 0761-18 74 69

Henrik Brehmer, Informationsdirektör, Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14


Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2015 kl 10 (svensk tid).