Ledande befattningshavare och styrelseledamot förvärvar aktier i Capio från huvudägaren

Vissa ledande befattningshavare, däribland VD och koncernchefen Thomas Berglund, och en styrelseledamot i Capio AB (publ) (”Capio”) har förvärvat sammanlagt 1 197 176 aktier i Capio från dess huvudägare Ygeia Equity AB[1] (”Ygeia”) (”Transaktionen”). Aktierna förvärvades till rådande marknadskurs. Ygeia äger efter Transaktionen 84 608 473 aktier, motsvarande 59,9% av totala antalet aktier i Capio, förutsatt att övertilldelningsoptionen som lämnades till J.P. Morgan och SEB i samband med börsnoteringen av Capio utnyttjas till fullo.

J.P. Morgan och SEB har, i egenskap av Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med börsnoteringen av Capio, för Transaktionens genomförande lämnat medgivande till ett undantag från lock-up åtagandet som Ygeia ingick i samband med börsnoteringen. Ygeia är fortsatt bunden av lock-up åtagandet för sitt resterande aktieinnehav i Capio.

Styrelsen i Capio AB (publ).

För information vänligen kontakta:

Henrik Brehmer, Informationsdirektör, Capio AB

Telefon: 0761-11 34 14[1] Ygeia Equity AB ägs av Nordic Capital Fond VI (“Nordic Capital”), Apax Europe Fond VI (rådgiven av Apax Partners LLP) (“Apax Partners”) och Apax France Fond VII (förvaltad av Apax Partners S.A, “Apax France”).