R12 Kapital AB ökar aktieinnehavet i Capio AB (publ)

R12 Kapital, som är en av ankarinvesterarna i Capio, har valt att utnyttja rätten att förvärva ytterligare 1 procent av aktierna i Capio från den säljande aktieägaren Ygeia Equity AB. Efter transaktionen, som genomfördes den 30 september 2015, kontrollerar R12 Kapital 7,2 procent av kapitalet och rösterna i Capio.

Information om R12 Kapitals rätt att förvärva ytterligare aktier i Capio är offentliggjord i Prospektet som utgavs i samband med börsnoteringen av Capio och återfinns på http://capio.com/sv/investerare/borsnotering/.


För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Henrik Brehmer, Informationsdirektör
Telefon: 0761-11 34 14


Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2015 kl 15 (svensk tid).