Capio förvärvar den danska sjukvårdskoncernen CFR Hospitaler

Capio AB (publ) har träffat avtal om att inledningsvis förvärva 70% av aktierna i CFR Hospitaler A/S ”CFR” i Danmark. CFR-koncernen består av fyra specialiserade sjukhus och fyra radiologi­enheter med en uppskattad årlig omsättning för 2016 om 280 miljoner DKK. Förvärvet av CFR innebär att Capio tar ett steg in på en ny marknad och utökar koncernens nordiska hemma­bas och paneuropeiska närvaro, genom vilken koncernen driver utvecklingen av Modern Medicin och förbättrad produktivitet i sjukvårdstjänster.

CFR bedriver verksamhet vid fyra sjukhus, varav två är belägna i Köpenhamnsregionen, ett i Odense på Fyn och ett i Skørping, Nordjylland. Sjukhusen i Köpenhamn utgör cirka 70% av CFR-koncernens omsättning. CFR är specialiserade inom ortopedi, ryggkirurgi, gastro, urologi samt öron-näsa-hals och tar årligen emot fler än 80 000 patientbesök och utför 8 000 operationer. I tillägg till sjukhusverksam­heten består CFR även av fyra radiologienheter, en per varje sjukhus. Dessa enheter erbjuder MRI, mammografi samt ultraljud och röntgentjänster. CFR är verksamma i tre av fem regioner i Danmark.    

Thomas Kiær, grundare och tidigare huvudägare av CFR fortsätter som vd för CFR-koncernen efter förvärvet och förblir även aktieägare i CFR.

“Vi är mycket glada för möjligheten att förvärva CFR Hospitaler, en väletablerad och professionellt driven sjukvårdsverksamhet. CFR matchar väl Capios huvudsakliga medicinska specialiteter och delar vår grundläggande syn på att leverera sjukvård av hög kvalitet. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla CFR tillsammans med Thomas Kiær, hans ledningsgrupp och medicinska personal”, säger Thomas Berglund, vd och koncernchef för Capio AB.

“Vi är mycket glada och ser fram emot att framöver vara en del av Capio-koncernen. Vi är väletable­rade i Danmark och har länge fokuserat på att leverera sjukvård av högsta medicinska kvalitet. Tillsammans med Capio ser vi en möjlighet att fortsätta denna utveckling med en mycket erfaren och stark partner som har en lång historik av att leverera högkvalitativ sjukvård i flera europeiska länder. Som vd för bolaget ser jag fram emot att vara del av en erfaren och välskött internationell koncern med fokus på att leverera sjukvård av hög kvalitet”, säger Thomas Kiær, vd för CFR.

Förutsättningarna för den danska sjukvårdsmarknaden liknar de i Sverige och övriga nordiska länder, med en växande andel av befolkningen som är äldre samt en ökande andel av BNP som går till sjukvårdsutgifter. Sjukvårdsmarknaden i Danmark uppskattas vara värd omkring 105 miljarder DKK, med en mindre andel privat utförd sjukvård om 2%. Danmark har kommit långt i införandet av Modern Medicin och har en hög andel dagkirurgi och korta medelvårdtider (AVLOS), men har tillgänglighets­problem och det finns fortsatt utrymme för förbättrad produktivitet. Därmed förväntas upphandling av offentliga kontrakt att gradvis öka i linje med utvecklingen i andra nordiska länder.

Enterprise value uppgår till 199 miljoner DKK för 70% av CFR och Capio har möjlighet att förvärva de återstående 30% av aktierna efter två år. Förvärvet förväntas slutföras och inkluderas i Capio-koncernen från januari 2017. CFR förväntas påverka Capios resultat positivt under 2017.

Efter förvärvet kommer Capio att bedriva verksamhet i fem länder; Sverige, Danmark, Norge, Frankrike och Tyskland. Den danska verksamheten kommer att ingå i det nordiska segmentet.

För information vänligen kontakta:

Thomas Berglund, Vd och koncernchef
Telefon: 0733-88 86 00

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentlig­görande den 21 december 2016 kl. 08.45 CET (svensk tid).