Capio Frankrike tar nästa steg i projektet Medipôle Lyon Villeurbanne

Capio Frankrike har avtalat om att förvärva sjukhuset Clinique du Grand Large i Lyon och samtidigt avyttra rehabiliteringsverksamheten på Capio Centre Bayard i Lyon.

Capio Frankrike har avtalat om att förvärva sjukhuset Clinique du Grand Large i Lyon, med årlig omsättning om 10 MEUR och 7 000 patienter, från Mutualité Française, med effekt från den 1 april 2016. Sjukhuset är specialiserat på kirurgi. Från och med samma datum har Capio Frankrike också beslutat att avyttra rehabiliteringsverksamheten på specialistkliniken Capio Centre Bayard i Lyon med årlig omsättning om 7 MEUR och 2 100 patienter, till Mutualité.  

Transaktionerna mellan Capio och Mutualité är ytterligare ett gemensamt steg i projektet Medipôle Lyon Villeurbanne, vilket kommer att bli det största privata sjukhuset i Lyon och helt fokuserat på Modern Medicin. Sjukhuset beräknas öppnas i slutet av 2018 när Capio har flyttat sina verksamheter inom kirurgi och internmedicin på sjukhusen Capio Clinique Tonkin och Clinique du Grand Large, och Mutualité har flyttat sina verksamheter inom medicin, obstetrik, akutvård och rehabilitering, till det nya sjukhuset, där respektive aktör kommer att driva sina egna verksamheter.

Transaktionerna förväntas inte ha någon väsentlig påverkan på Capio Frankrikes resultat eller finansiella ställning under 2016. 

För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, Investor relations manager
Telefon: 0708-31 19 40


Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2016 kl 8.30 (svensk tid).