Capio publicerar årsredovisning 2015

Capio AB (publ) publicerar årsredovisning för 2015.

Årsredovisningen är tillgänglig som bifogad fil till detta pressmeddelande samt för nedladdning på http://capio.com/arsredovisningar.

Årsredovisningen finns också på engelska på http://capio.com/annual-reports.


För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, Investor relations manager
Telefon: 0708-31 19 40

Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2016 kl 11.00 (svensk tid).