Capio Specialistkliniker förvärvar Ultraljudsbarnmorskorna

Capio Specialistkliniker AB har träffat avtal om att per den 1 september 2016 förvärva 70% av aktierna i Ultraljudsbarnmorskorna i Stockholm AB.

Bolaget, som är verksamt från två lokaliseringar i Stockholm inom ultraljudsdiagnostik för gravida kvinnor, hade under 2015 en försäljning på cirka 13 MSEK och 10 anställda. Genom förvärvet breddar Capio sitt vårderbjudande inom mödravården i Stockholm.

Förvärvet, som förutsätter myndighetsgodkännande, förväntas ej påverka koncernens resultat under 2016.

För information vänligen kontakta:

Peter Holm, Affärsområdeschef Capio Specialistkliniker
Telefon: 0723-81 10 31

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40