Capio utser IR-chef

Till följd av börsnoteringen av Capio den 30 juni 2015, har Capio utsett Kristina Ekeblad som chef för Investor Relations för Capio AB (publ.).

Kristina Ekeblad kommer att ansvara för Capios investerarkontakter och övriga IR-relaterade projekt. Kristina rapporterar till koncernens CFO, Olof Bengtsson, och kommer att arbeta i nära samarbete med Group Finance och Corporate Communications.

Kristina Ekeblad har lång erfarenhet från Capio. Hon började vid bolaget 2008 och har arbetat i olika befattningar inom ekonomistyrning och rapportering. Innan dess har Kristina arbetat som revisor vid revisionsbolaget EY.

Kristina har arbetat med IR-frågor sedan starten av börsnoteringsprocessen av Capio men tar från och med idag den formella rollen som IR-chef för Capio.

Kontaktuppgifter:
Kristina Ekeblad, Investor relations manager
E-post:
kristina.ekeblad@capio.com
Telefon: 0708-31 19 40


För information vänligen kontakta:
Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69