Capios valberedning föreslår styrelsemedlemmar inför årsstämman 2016

Valberedningen i Capio AB (publ.) avser att föreslå följande sammansättning av styrelsemedlemmar inför årsstämman den 11 maj 2016.

Omval av:
Anders Narvinger, styrelseordförande, Gunnar Nemeth, vice styrelseordförande, Gun Nilsson och Fredrik Näslund.

Nya styrelsemedlemmar:
Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta, Michael Flemming och Arnaud Bosquet.

Neal Dignum och Håkan Winberg har avböjt omval.

Sammanfattning av biografier, nya styrelsemedlemmar:

Birgitta Stymne Göransson (f. 1957)
Birgitta Stymne Göransson arbetar för närvarade som Senior Industrial Advisor och styrelseledamot i en rad nordiska företag, däribland Elekta, Sophiahemmet, Medivir (styrelseordförande) och BioInvent. Före hennes styrelseengagemang på heltid från 2013, var Birgitta VD för Memira 2010-2013 och VD för Semantix 2006-2010. Under sin karriär har Birgitta innehaft flera ledande befattningar i svenska företag som Telefos, Åhléns, KF och Gambro samt arbetat fem år på McKinsey&Company.

Birgitta Stymne Göransson har en civilingenjörsexamen i kemi och bioteknik från KTH i Stockholm och en MBA från Harvard Business School i USA.

Pascale Richetta (f. 1959)
Pascale Richetta är för närvarande Executive Vice President på biofarmaföretaget UCB i Belgien. Pascale började på UCB i februari 2016 från att ha varit Vice President Western Europe and Canada på läkemedelsföretaget AbbVie (2013-2016). Tidigare har Pascale innehaft flera ledande befattningar på Abbott Laboratories (2004-2013) i Frankrike och Belgien, Glaxo Smith Kline (1994-2004) i Frankrike och Storbritannien, Beaufour-Ipsen och Servier i Frankrike.

Pascale Richetta är legitimerad läkare från universitetet i Poitiers i Frankrike (1986).

Michael Flemming (f. 1957)
Michael Flemming är executive business advisor och styrelseledamot i Medicover Holdings. Michael har lång erfarenhet från sjukvårdsbranschen som inleddes på det sydafrikanska företaget Afrox Healthcare 1994. Efter flera ledande befattningar i bolaget utsågs Michael till VD för Afrox Healthcare Limited 2001. 2005 avnoterades bolaget och blev Life Healthcare Group Limited och efter fem år i privat ägo, börsnoterades bolaget 2010. Efter vidare expansion pensionerades Michael from Life Healthcare i september 2014.

Michael Flemming har en handelsexamen från University of Witwatersrand, en jurist- och BProc-examen från University of South Africa (UNISA) samt en AMP-examen från Harvard Business School, USA.

Arnaud Bosquet (f.1983)
Arnaud Bosquet är Vice President på Apax Partners LLP i London. Arnaud har tidigare varit styrelsemedlem i Capio 2012-2013. Före han började på Apax Partners LLP 2011 arbetade Arnaud på Deutsche Banks Investment Banking-division.

Arnaud har en MBA-examen från INSEAD och en civilingenjörsexamen från Ecole Centrale de Lille, Frankrike.

Capios valberedning
Robert Furuhjelm, Nordic Capital, ordförande i valberedningen
Steven Dyson, Apax Partners LLP
Per Hesselmark, R12 Kapital
Per Colleen, Fjärde AP-fonden
Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder
Anders Narvinger, Styrelseordförande Capio AB (publ.)

Valberedningen i Capio AB (publ.)

Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2016 kl 13.45 (svensk tid).