Capios valberedning inför årsstämman 2017

Capio offentliggör valberedningen inför årsstämman 2017.

Valberedningen i Capio AB (publ.) inför årsstämman 2017, utsedd enligt instruktionen antagen av årsstämman den 11 maj 2016, består av:

  • Anders Narvinger (styrelsens ordförande)
  • Robert Furuhjelm, utsedd av Nordic Capital Fund VI
  • Steven Dyson, utsedd av Apax Europe VI Fund Group
  • Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur fonder
  • Joakim Rubin, utsedd av Zeres Capital
  • Per Hesselmark, utsedd av R12 Kapital

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 3 maj 2017, kl. 16.00. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på nedanstående adress eller via email agm@capio.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Capio AB (publ)
Valberedningen
c/o Box 1064
405 22 Göteborg

Styrelsen i Capio AB (publ)

För information se www.capio.com/sv/bolagsstyrning/valberedning/