Inbjudan till Capios kapitalmarknadsdag i Stockholm den 15 mars 2016

Capio AB (publ) bjuder in investerare, finansanalytiker och media till koncernens kapitalmarknadsdag den 15 mars 2016 på Capio S:t Görans sjukhus (hörsalen) i Stockholm.

På kapitalmarknadsdagen kommer vd och koncern­chef, Thomas Berglund, och övriga medlemmar ur Capios koncernledning att presentera Capios strategi och verksamheter. Programmet innehåller även presentationer om hur strategin omsätts i praktiken i några av koncernens största affärsområden samt en rundvandring på Capio S:t Görans sjukhus.

För deltagande vänligen använd anmälningsformulär på Capios webbplats www.capio.com/sv/investerare/kapitalmarknadsdag-2016. En fullständig agenda för dagen kommer att sändas till deltagare i god tid före den 15 mars.

Vi ser fram emot Ditt deltagande.

För information vänligen kontakta:
Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, Investor relations manager
Telefon: 0708-31 19 40


Denna information är sådan som Capio AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2016 kl 09.45 (svensk tid).