Ändring i Capios valberednings förslag till styrelseledamöter inför årsstämman 2017

Som meddelats den 23 mars 2017 beslutade valberedningen i Capio AB (publ) att föreslå årsstämman den 3 maj 2017 att välja Karl Åberg, Michael Wolf och Gunilla Rudebjer till nya styrelseledamöter. Då valberedningen informerats om att Karl Åberg, till följd av ett nytt uppdrag, inte längre står till förfogande, har valberedningen sett över sitt förslag och föreslår nu att Joakim Rubin, Michael Wolf och Gunilla Rudebjer väljs till nya styrelseledamöter.

Som meddelats den 23 mars föreslår valberedningen vidare omval av styrelseledamöterna Gunnar Németh, Fredrik Näslund, Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta och Michael Flemming, samt att Michael Wolf väljs till ny styrelseordförande.

Anders Narvinger och Gun Nilsson har avböjt omval. 

För mer information om valberedningens förslag och dess uppdaterade motiverade yttrande, se www.capio.com.

Capios valberedning inför årsstämman 2017 utgörs av Robert Furuhjelm (Nordic Capital VI Limited), Joakim Rubin (Zeres Capital), Per Hesselmark (R12 Kapital), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Bo Lundgren (Swedbank Robur fonder) samt styrelsens ordförande Anders Narvinger. Robert Furuhjelm är valberedningens ordförande.

Sammanfattning av biografier, nya styrelseledamöter

Joakim Rubin (född 1960), civilingenjör, är grundare och investeringschef på Zeres Capital baserat i Stockholm. Innan han var med och grundade Zeres var Joakim senior partner på CapMan och ansvarig för dess fond för börsnoterade bolag. Dessförinnan var han ansvarig för Corporate Finance och Debt Capital Markets på Handelsbanken. Joakim är styrelseledamot i ÅF och Cramo samt valberedningens ordförande i Eltel.

Michael Wolf (född 1963), civilekonom, var närmast VD och koncernchef på bankkoncernen Swedbank AB (publ). Dessförinnan var Michael VD och koncernchef för Intrum Justitia AB (publ) och före det innehade han flera ledande positioner på försäkringsbolaget Skandia, bland annat position som VD för Skandias dotterbolag i Tyskland, CIO för Skandiakoncernen samt Executive Vice President med ansvar för Europa och Latinamerika-divisionen. Michael är ordförande för Stockholms Handelskammare och Anna Lindh Academy.

Gunilla Rudebjer (född 1959), civilekonom, är partner på Blomqvist & Rudebjer HB. Gunilla har gedigen erfarenhet från serviceindustrin och har haft ett flertal positioner som finanschef i både privata och publika företag som Scandic Hotels, Cision, Parks & Resorts Scandinavia, Mandator och TUI Nordic. Gunilla är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Ambea AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Robert Furuhjelm, valberedningens ordförande

Telefon: 076 111 34 14

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 08:55 svensk tid.