Capio förvärvar dansk specialistklinik inom ortopedi i Århus

Capio har förvärvat 100% av aktierna i GHP OPA Privathospital Aarhus A/S (“OPA Privat­hospital”). Kliniken är huvudsakligen specialiserad inom ortopedi och är känd för sin verksam­het inom ryggkirurgi, ortopedi för barn och idrottsskador. Omsättningen för 2016 var 29 MDKK.

Verksamheten vid OPA (Ortopædic Hospital Aarhus) Privathospital bedrivs i toppmoderna lokaler med modern utrustning i centrala Århus som är Danmarks andra störst stad, belägen på mellersta Jylland. OPA Privathospital består även av en sjukgymnastikenhet som kompletterar den ortopediska verksamheten.

OPA Privathospital kommer att integreras i Capios danska verksamhet, Capio CFR, som har varit del av Capio sedan den 1 januari 2017. Förvärvet innebär att Capio nu bedriver verksamhet i fyra av fem vårdregioner i Danmark. Ett av Capios befintliga sjukhus i Danmark är beläget i Skørping på Nordjylland och förvärvet förväntas komplettera de befintliga aktiviteterna och stärka Capios närvaro på Jylland, liksom den ortopediska verksamheten i Danmark. Vissa synergier förväntas av förvärvet, till exempel då resurser kan delas mellan de två enheterna på Jylland. Capio förväntar sig också att framöver växa verksamheten vid OPA Privathospital genom att utöka antalet specialiteter som erbjuds vid kliniken.

Förvärvet, vilket inte förutsätter godkännande av myndigheterna, avtalades och slutfördes per den 30 juni 2017. Förvärvet förväntas inte påverka Koncernens resultat väsentligt under 2017.

För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: +46 708 31 19 40