Capio förvärvar norsk specialistklinik inom ögonsjukvård

Capio har tecknat avtal om att förvärva 51% av aktierna i Orbita Øyelegesenter AS, inklusive dess dotterbolag) (“Orbita”). Kliniken är specialiserad inom ögonsjukvård (oftalmologi) och erbjuder ett brett utbud av ögonbehandlingar, inklusive starr­- och skelningsoperationer. Omsättningen för 2017 väntas vara cirka 20 MNOK. Förvärvet av Orbita innebär att en ny specialitet adderas till Capio i Norge och stärker den norska verksamhetens vårdutbud. 

Orbita erbjuder ögonbehandlingar vid två enheter som är lokaliserade i Oslo och Drammen. De tidigare ägarna av Orbita kommer också fortsättningsvis att vara delägare och verksamma i bolaget vilket säkrar kontinuitet och kunskaps­överföring. Förvärvet följer på de tidigare gjorda förvärven av ögonsjukvårdskliniker i Sverige och Tyskland och stärker Capios vårderbjudande inom ögonsjukvård ytterligare samtidigt som det utökar Koncernens närvaro inom ögonsjukvård i Norden.

Ögon­sjukdomar är till hög grad åldersrelaterade och den norska marknaden förväntas följaktligen växa i linje med den prognosticerade demografiska utvecklingen i Norge (med en ökande andel av popula­tionen som är äldre). En åldrande befolkning i kombination med högre förekomst av livsstils­relaterade ögonsjuk­domar (såsom t.ex. från diabetes), väntas leda till en generell ökning av efterfrågan av ögonsjuk­vård.    

Enterprise value uppgår till 17 miljoner NOK för 51% av Orbita och Capio har möjlighet att förvärva de återstående 49% av aktierna efter fyra år. Förvärvet förväntas slutföras och inkluderas i Capio-koncernen från den 2 oktober 2017. Förvärvet förväntas inte påverka Koncernens resultat väsentligen under 2017. 

För information vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: +46 708 31 19 40