Capio förvärvar svensk specialistklinik inom ögonsjukvård i Stockholm

Capio har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Globen Ögonklinik (PanSyn Sweden AB, inklusive dess dotterbolag) (“Globen”). Kliniken är specialiserad inom ögonsjukvård (oftalmologi) och erbjuder avancerade ögonbehandlingar, inklusive starr­operationer, linsbyten (RLE) och laserbehandlingar. Omsättningen för 2016 var 75 MSEK.

Globen erbjuder ögonbehandlingar vid två enheter som är lokaliserade i de södra delarna av Stockholm och som årligen utför cirka 36 000 konsultationer och 4 600 operationer. Kliniken tar emot både offentligt och privat finansierade patienter, men dess främsta fokus är att vara ett stöd för det offentliga sjukvårdssystemet (cirka 80% av omsättningen är offentligt finansierad). Förvärvet följer på det tidigare gjorda förvärvet av Scanloc (Sverige) i augusti 2016 och Capios senaste förvärv av Augenklinik Universitätsallee (Tyskland) och stärker Capios vårderbjudande inom ögonsjukvård ytterligare samtidigt som det utökar Koncernens närvaro i Norden.

Globen kommer att integreras i Capio Medocular som är del av affärsområdet Capio Specialist­kliniker. Capio Medocular startades 1986 och är idag ett av Nordens största privata ögonsjukvårds­företag, specialiserat på allmän ögonmedicin, gråstarrkirurgi och behandling av optiska synfel.

Enterprise value är 75 MSEK och förvärvet, vilket förutsätter godkännande av landstinget (SLL), förväntas slut­föras och inkluderas i Capio från den 31 maj 2017. Förvärvet förväntas inte påverka Koncernens resultat väsentligen under 2017. 

För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: +46 708 31 19 40