Capio förvärvar ytterligare ett sjukhus och en radiologienhet i Danmark

Capio har genom ett inkråmsförvärv förvärvat Viborg Privathospital och MR Scanner Århus. Verksamheten i Viborg är huvudsakligen specialiserad inom ortopedi och allmänkirurgi medan verksamheten vid MR Scanner Århus utgörs av radiologiska under­sökningar. Den sammanlagda omsättningen för 2017 väntas vara cirka 36 MDKK. Förvärvet kompletterar Capios befintliga verksamhet på Jylland och väntas ge vissa synergier med enheterna i Skørping och Århus. 

Viborg är beläget centralt på Jylland, mindre än en timmes bilfärd från Capios båda enheter i Skørping på Nordjylland och i Århus. Förvärvet stärker därmed Capios närvaro i regionen ytterligare och breddar Capios vårdutbud och kapacitet för att ta ett större ansvar för sjukvården på Jylland gentemot det offentliga sjukvårdssystemet och försäkringsbolagen. Vissa synergier förväntas av förvärvet, till exempel då resurser kan delas mellan de tre enheterna på Jylland. Förvärvet kommer att integreras i Capios danska verksamhet, Capio CFR, som har varit del av Capio sedan den 1 januari 2017. Efter förvärvet har Capio sex specialiserade sjukhus och kliniker i fyra av fem vårdregioner i Danmark.

Köpeskillingen uppgår till 24 MDKK. Förvärvet förväntas slutföras och inkluderas i Capio-koncernen från den 1 november 2017. Förvärvet förväntas inte påverka Koncernens resultat väsentligt under 2017.

För information vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: +46 708 31 19 40