Capio offentliggör förändring i styrelsen

Arnaud Bosquet som representerar Apax Partners har beslutat att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i Capio AB med omedelbar verkan.

Den 24 februari 2017 avyttrade Apax Partners sitt totala återstående innehav i Capio AB motsvarande 15 176 793 aktier och 10,75 procent av rösterna. Som en konsekvens av detta lämnar Apax representant Arnaud Bosquet styrelsen I Capio AB.

Capio håller Årsstämma den 3 maj 2017 i Göteborg.

Styrelsen i Capio AB

 

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv .