Capio publicerar årsredovisning 2016

Capio AB (publ) har publicerat årsredovisningen för 2016 på www.capio.com/sv

Årsredovisningen är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig för nedladdning på www.capio.com/sv.

Årsredovisningen är även tillgänglig på engelska på www.capio.com.

I Årsredovisningen kan du läsa om Capios strategi och verksamheter och den fortsatt starka utvecklingen som är ett resultat av införandet av det vi kallar Modern Medicin och Modernt Management. Du kan även läsa mer om Capios roll i samhället och hur Capio, genom att leverera högkvalitativ sjukvård samtidigt som medarbetarna och samhällets resurser värnas, stödjer sjukvårdssystemens långsiktiga utveckling och stabilitet.

Ett tryckt exemplar av Årsredovisningen kan beställas på www.capio.com/sv.

För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: +46 708 31 19 40

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden. Informa­tionen lämnades för offentlig­görande den 3 april 2017 kl. 08.30 CET (svensk tid).