Capio slutför förvärvet av den svenska sjukvårdskoncernen Backa Läkarhus

Förvärvet av Backa Läkarhus AB ”Backa” som offentliggjordes den 3 januari 2017, har nu godkänts av de berörda landstingen (VGR och Region Halland) och Konkurrensverket. Capio slutför därmed förvärvet per dagens datum och inkluderar Backa i Capio-koncernen från den 1 mars, 2017.

Backa driver elva primärvårds- och nio rehabiliteringsenheter i Västra Götalandsregionen (VGR), samt en närakut i region Halland. Backa har totalt 83 000 listade patienter och under 2016 uppgick omsättningen till cirka 370 MSEK. Capio förvärvar 100% av aktierna i Backa. Enterprise value uppgår till 300 MSEK och årliga synergieffekter om totalt cirka 10 MSEK förväntas realiseras under de kommande två åren. Förvärvet av Backa kompletterar och förstärker Capios närvaro och medicinska vårdutbud inom primärvård i de västra delarna av Sverige. Backa förväntas påverka Capios resultat positivt under 2017.

För information vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Henrik Brehmer, SVP Group Communication and Public Affairs
Telefon: 0761-11 34 14