Capio upprättar ett svenskt företagscertifikatprogram

Capio har upprättat ett svenskt företagscertifikatprogram med ett totalt värde om 2 000 MSEK. Finansieringen kommer huvudsakligen att användas för kortfristiga kapitalbehov. 

Capio har upprättat ett svenskt företagscertifikatprogram om 2 000 MSEK med fyra banker, varav DNB är arrangör och emissionsinstitut och SEB, Danske Bank och Nordea är emissionsinstitut. Certifikat­programmet kommer huvudsakligen att användas för kortfristig finansiering av rörelsekapitalbehovet och är ett komplement till Koncernens 500 MEUR Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement som upprättades i samband med börsintroduktionen 2015.

För information vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40

Eva-Stina Sjöblom, Group Treasurer
Telefon: 0766-33 59 16