Capio utser Britta Wallgren som landschef för Capio i Sverige

Capio tar nästa steg i Sverige för ökad specialisering och digitalisering samt ökar fokus på att skapa fungerande vårdkedjor. Som ledare för detta nya steg utses nu Britta Wallgren, som blir ny landschef för Capios svenska verksamhet. Britta kommer att ingå i Capios koncernledning.

Britta Wallgren är idag affärsområdeschef för Capio S:t Görans sjukhus och kommer att ta över ledningen av den svenska verksamheten från VD och koncernchef Thomas Berglund per den 1 mars 2017.

Britta är leg. läkare och specialist inom anestesiologi och har varit verksam på Capio S:t Görans sjukhus sedan 1991, där hon både arbetat kliniskt och innehaft flera ledande befattningar. Sedan 2009 är Britta affärsområdes­chef för sjukhuset och hon ingår sedan många år i Capios internationella chefsgrupp. Som landschef för Capio Sverige kommer Britta att rapportera till Capios VD och koncernchef Thomas Berglund och ingå i koncernledningen.

Sofia Palmquist, nuvarande vice affärsområdeschef för Capio S:t Görans sjukhus, utses samtidigt till affärsområdeschef och efterträder därmed Britta Wallgren. Sofia är civilekonom och har arbetat på Capio S:t Göran sedan 2007 där hon innehaft flera ledande befattningar, varav de senaste åren som vice affärs­områdeschef. Sofia har dessförinnan arbetat flera år med sjukvårdsfrågor på Boston Consulting Group.

Capio Sverige, som utgör den största delen av det nordiska segmentet, omsatte 6 891 MSEK under 2016 och innefattar samtliga svenska verksamheter inom områdena primärvård, somatisk och psykiatrisk specialistvård samt akutvård.

För information vänligen kontakta:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio AB
Telefon: +46 733 88 86 00