Capio utser François Demesmay till ny Chief Medical Officer

François Demesmay har varit Biträdande Chief Medical Officer (CMO) sedan mars 2016 och ingår i Capios koncernledning. François har tidigare innehaft tjänsten som CMO i Capio Frankrike och har lång erfarenhet av att driva förbättringsarbete inom sjukvård. François ersätter Sveneric Svensson som kommer att gå i pension

Capios vision är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för varje patient. Utgångspunkten för att uppnå denna vision är att öka takten i implementeringen av nya behandlingsmetoder – Modern Medicin – med en tydlig och ansvarstagande organisation – Modernt Management. Capios CMO har en viktig roll i detta förändringsarbete som bedrivs med patienten i fokus.

För information vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: 0733-88 86 00