Capios valberedning föreslår styrelseledamöter inför årsstämman 2017

Valberedningen i Capio AB (publ) har beslutat föreslå årsstämman den 3 maj 2017 att välja Michael Wolf, Gunilla Rudebjer och Karl Åberg till nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Gunnar Németh, Fredrik Näslund, Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta och Michael Flemming. Valberedningen föreslår att Michael Wolf väljs till ny styrelseordförande.

Anders Narvinger och Gun Nilsson har avböjt omval.

”Jag är nöjd med att Capio nu är etablerat på börsen. Samtidigt, efter sex år som ordförande, är det nu dags för Capio att ta nästa steg och jag har därför förklarat att jag är inte tillgänglig för omval.” säger Anders Narvinger.

Under Anders Narvingers tid som styrelseordförande har företagets strategi utmejslats och fördjupats kring Modern Medicin och Modernt Management. Capio bidrar på så sätt till vård av högre kvalitet, till lägre kostnad, i sina fem verksamhetsländer i ett Europa med åldrande befolkning och därmed ökande vårdbehov.

Anders Narvinger har också lett Capio från att vara ett privatägt företag till börsnotering i Stockholm sommaren 2015. Börsnoteringen bidrar ytterligare till Capios legitimitet, samtidigt som det ger tillgång till börsen som möjlig framtida finansieringskälla.

Med det föreslagna ordförandebytet inleder Capio nästa fas i sin utveckling – att med utgångspunkt i den fastlagda strategin öka expansionstakten både organiskt och genom förvärv i befintliga och nya verksamhetsländer. Kort sagt en fas av ökad tillväxt.

”Valberedningen föreslår att styrelsens arbete under denna nya fas leds av Michael Wolf. Han har en lång och framgångsrik karriär som ledare av internationella tjänsteföretag inom den finansiella sektorn. Hans uppdrag blir nu att fokusera styrelsens arbete kring tillväxtagendan och att i nära samverkan med ledningen stödja och driva denna utveckling av Capio” konstaterar valberedningens ordförande Robert Furuhjelm, Nordic Capital VI Limited.

Valberedningens förslag i sin helhet kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Capios valberedning inför årsstämman 2017 utgörs av Robert Furuhjelm (Nordic Capital VI Limited), Joakim Rubin (Zeres Capital), Per Hesselmark (R12 Kapital), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Bo Lundgren (Swedbank Robur fonder) samt styrelsens ordförande Anders Narvinger. Robert Furuhjelm är valberedningens ordförande.

Sammanfattning av biografier, nya styrelseledamöter

Michael Wolf (född 1963), civilekonom, var närmast VD och koncernchef på bankkoncernen Swedbank AB (publ). Dessförinnan var Michael VD och koncernchef för Intrum Justitia AB (publ) och före det innehade han flera ledande positioner på försäkringsbolaget Skandia, bland annat position som VD för Skandias dotterbolag i Tyskland, CIO för Skandiakoncernen samt Executive Vice President med ansvar för Europa och Latinamerika-divisionen. Michael är ordförande för Stockholms Handelskammare och Anna Lindh Academy.

Gunilla Rudebjer (född 1959), civilekonom, är partner på Blomqvist & Rudebjer HB. Gunilla har gedigen erfarenhet från serviceindustrin och har haft ett flertal positioner som finanschef i både privata och publika företag som Scandic Hotels, Cision, Parks & Resorts Scandinavia, Mandator och TUI Nordic. Gunilla är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Ambea AB.

Karl Åberg (född 1979), civilekonom, är partner på Zeres Capital baserat i Stockholm. Karl var före etableringen av Zeres Capital partner på CapMan och arbetade dessförinnan på Handelsbanken Capital Markets Investment Banking-avdelning. Karl är styrelseledamot i Eltel AB (publ).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robert Furuhjelm, valberedningens ordförande
Telefon: 076 111 34 14

Denna information är sådan information som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017 kl. 08.30 CET.