Capios valberedning inför årsstämman 2018

Capio offentliggör valberedningen inför årsstämman 2018

Valberedningen i Capio AB (publ) inför årsstämman 2018, utsedd enligt instruktionen antagen av årsstämman den 11 maj 2016, består av följande ledamöter:

  • Mikael Moll, utsedd av Zeres Capital (valberedningens ordförande)
  • Michael Wolf (styrelsens ordförande)
  • Per Hesselmark, utsedd av R12 Kapital
  • Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur fonder
  • Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Jan Särlvik, utsedd av Nordea Funds

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på nedanstående adress eller via email agm@capio.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, vilken kommer att hållas i Göteborg den 3 maj 2018.

Capio AB (publ)
Valberedningen
c/o Box 1064
405 22 Göteborg

Capio AB (publ)

För information se www.capio.com/sv/bolagsstyrning/valberedning/