Extra bolagsstämma i Capio AB

Vid extra bolagsstämma i Capio AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Nyval av Hans Ramel såsom ordinarie styrelseledamot att ersätta Fredrik Näslund.

Styrelsearvodet, inklusive kommittéer, enligt årsstämmans beslut den 3 maj 2017 ska fortsatt gälla och ska mellan Hans Ramel och Fredrik Näslund, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2017 intill slutet av nästkommande årsstämma.

För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40