Ny ledamot i Capios valberedning

Capios valberedning har meddelat bolaget att Robert Furuhjelm, som representerar Nordic Capital VI Limited, valt att lämna sitt uppdrag i valberedningen med anledning av att Nordic Capital VI Limited avyttrat sitt innehav av aktier i Capio. I enlighet med instruktionen för valberedningen har valberedningen berett de nästa aktieägarna i storleksordning möjlighet att nominera en representant, varvid SEB Fonder har accepterat och nominerat Hans Ek som har utsetts som ny ledamot av valberedningen.  

Capios valberedning utgörs därmed av Joakim Rubin (Zeres Capital), Per Hesselmark (R12 Kapital), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Bo Lundgren (Swedbank Robur fonder) och Hans Ek (SEB Fonder) samt styrelsens ordförande Michael Wolf. Per Colleen är valberedningens ordförande.

Valberedningen i Capio AB (publ.)

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2017 kl. 14:00 CET.

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv