Tariffer för ersättning av sjukvård i Frankrike 2017

De franska myndigheterna har idag offentliggjort att tariffer för ersättning av sjukvård sänks med 2,09% från den 1 mars 2017, jämfört med 2016 års ersättningsnivåer.

Prissänkningen om 2,09% är i linje med Capios förväntningar för den franska marknaden för 2017. Den slutliga effekten av prissänkningen beror på prisförändring per behandling, och den fullständiga prisinformationen har ännu inte offentliggjorts. De nya priserna gäller till och med den 28 februari 2018.

Länk till press releasen från det franska hälsovårdsministeriet (på franska):
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/17_03_08_cp_campagne_tarifaire_2017.pdf


 
För information vänligen kontakta:
  
Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69
 
Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40


 
Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069 MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv.