Bekräftelse av slutliga tariffer för ersättning av sjukvård i Frankrike 2018

Den detaljerade prisinformationen per behandling, som gäller från den 1 mars 2018, har nu offentliggjorts av den franska regeringen. Påverkan på Capios franska verksamhets medicinska omsättning blir, baserat på nuvarande verksamhetsmix, -1,2%. Som tidigare meddelats så var denna prissänkning något bättre än vår förväntan. 

Den franska regeringen har också meddelat att de retroaktivt kommer att återbetala ytterligare en del av volymkomponenten av 2017 års prissänkning till följd av uppdaterad statistik om de franska sjukvårdskostnaderna för 2017. Detta kommer att vara en engångsbetalning och för Capio är den positiva påverkan cirka 1 MEUR, vilket kommer att påverka resultatet för januari – mars 2018.


För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40