Capio förvärvar den svenska primärvårdsgruppen Novakliniken

Capio har träffat avtal om att förvärva 100% av Novakliniken med verksamhet i sydöstra Skåne. Novakliniken bedriver verksamhet vid åtta vårdcentraler och två filialer, samt erbjuder viss företagshälsovård och tandvård. Omsättning för 2017 var 245 miljoner kronor. Förvärvet av Novakliniken kompletterar och förstärker Capios närvaro och vårdutbud i Skåne.

Novaklinikens enheter är belägna i de östra delarna av Skåne och förvärvet kompletterar Capios befintliga primärvårdsverksamhet väl då Capio Närsjukvård innan förvärvet endast driver en vårdcentral i sydöstra Skåne. Novakliniken har cirka 45 000 listade patienter och är sedan starten 1987 en väletablerad vårdgivare i regionen. Primärvårdsverksamheten erhåller ersättning enligt Region Skånes vårdvalsmodell för primärvård och utgör cirka 90% av Novaklinikens omsättning. Efter förvärvet kommer Capio att ha 28 vårdcentraler och cirka 220 000 listade patienter i Region Skåne. Totalt kommer affärsområdet Capio Närsjukvård att erbjuda primärvård vid 93 vårdcentraler spridda över tolv landsting och regioner i Sverige. Tillsammans har dessa vårdcentraler nära 800 000 listade patienter.

“Förvärvet av Novakliniken stärker ytterligare Capio Närsjukvårds position som en ledande vårdgivare inom primärvård i Sverige. Det utökar också vår närvaro i Skåne och patientbasen för Capios digifysiska erbjudande med digitala läkarbesök och ett brett nätverk av fysiska vårdenheter.”, säger Britta Wallgren, Landschef för Capio i Sverige.

Sedan november har samtliga av Capios befintliga vårdcentraler i Skåne tillgång till de nya digitala tjänsterna ”Bättre besök” och ”Läkarbesök Online”. Läkarbesök Online ger patienterna tillgång till vård där de befinner sig och när behovet uppstår. Dessa tjänster kommer också att göras tillgängliga för patienterna vid de nu förvärvade enheterna. När implementeringen är klar kommer tjänsten att vara tillgänglig för samtliga invånare i Sverige.

Enterprise value uppgår till 88 miljoner kronor och förvärvet förväntas slutföras och inkluderas i Capio från april 2018. Novakliniken kommer att ingå i det nordiska segmentet. Förvärvet, vilket förutsätter godkännande från region Skåne och ovillkorat godkännande av Konkurrensverket, förväntas inte påverka Koncernens resultat väsentligt under 2018.

För information vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40