Capio publicerar årsredovisning 2017

Capio AB (publ) har publicerat årsredovisningen för 2017 på www.capio.com/sv

Vi på Capio arbetar för att genomföra de förändringar och förbättringar som behövs för att upprätthålla och utveckla kvaliteten och öka produktiviteten i sjukvården. Nyttan av detta arbete kommer inte bara patienter och beställare tillgodo, utan gör också att Capio skapar värde för medarbetare, aktieägare och samhället i stort. En högkvalitativ och effektiv sjukvård med ansvarsfull resursanvändning är viktig för vårt samhälles långsiktiga utveckling och hållbarhet. Läs mer i årsredovisningen.

Årsredovisningen är bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgängligt för nedladdning på www.capio.com/sv. Årsredovisningen är även tillgänglig på engelska på www.capio.com.

Ett tryckt exemplar av Capios årsredovisning kan beställas på www.capio.com/sv 

För mer information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69

Kristina Ekeblad, IR Manager
Telefon: +46 708 31 19 40

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden. Informa­tionen lämnades för offentlig­görande den 10 april 2018 kl. 10:00 CET (svensk tid)