Capio publicerar Delårsrapport den 3 maj 2018

Capio AB publicerar Delårsrapporten för januari-mars 2018 torsdagen den 3 maj cirka kl 12.30 svensk tid.

12.30 (cirka)
Rapporten offentliggörs. Rapporten kommer att skickas som ett pressmeddelande och publiceras på Capios webbplats www.capio.com.

13.00 Telefonkonferens och ljudsändning
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 13.00 svensk tid.

VD och koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar rapporten och svarar på frågor (på engelska).

Telefonkonferensen kan följas via en ljudsändning på www.capio.com.

För att följa telefonkonferensen, vänligen anmäl er på
www.capio.com och ring in fem minuter i förväg.

Sverige: +46 8 566 426 93
Storbritannien: +44 20 3008 9804
USA: +1 855 753 2237
Finland: +35 898 171 04 93
Frankrike: +33 170 75 07 12

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information
För att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Capio, vänligen besök
www.capio.com/prenumerera.


För information vänligen kontakta:

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: 0761-18 74 69

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40