Capio slutför förvärvet av den svenska sjukvårdskoncernen Legevisitten

Förvärvet av Legevisitten, som offentliggjordes den 11 juli 2018, har nu godkänts av de berörda landstingen och Konkurrensverket. Capio slutför därmed förvärvet per dagens datum och inkluderar Legevisitten i Capio-koncernen från den 1 september, 2018.

Förvärvet ökar Capios kapacitet inom geriatrik och angränsande tjänster för äldre patienter i Stockholmsområdet och stärker Capios position inför införandet av fritt vårdval inom geriatrik i Stockholm under 2019. Förvärvet tillför även 82 000 listade patienter till Capios befintliga bas av listade patienter, vilket stödjer Capios digifysiska erbjudande med digitala läkarbesök och ett brett nätverk av fysiska vårdcentraler. Inklusive de förvärvade enheterna har Capio nu nära 900 000 listade patienter och cirka 100 vårdcentraler spridda över 13 regioner och landsting i Sverige.

Förvärvet av Legevisitten förväntas bidra positivt till vinst per aktie från 2019. Vänligen se pressmeddelandet per den 11 juli 2018 för mer information om Legevisitten och transaktionen.

Kontakt:

Kristina Ekeblad, IR manager
Telefon: 0708-31 19 40