Capios styrelse utvärderar det höjda offentliga kontantbudet från Ramsay Genérale de Santé

Efter att Ramsay Génerale de Santé (Ramsay GDS) den 13 juli tillkännagav ett icke förankrat offentligt kontantbud om 48,50 SEK per aktie, vilket samma dag enhälligt avvisades av Capios styrelse, har Ramsay GDS idag offentliggjort ett höjt kontantbud om 58,00 SEK per aktie (det ”höjda budet”) till aktieägarna i Capio. Det höjda budet motsvarar en premie om cirka 14% jämfört med stängningskursen om 50,80 SEK per aktie på Nasdaq Stockholm den 5 oktober 2018 och en premie om cirka 20% jämfört med Ramsay GDS första bud om 48,50 SEK per aktie den 13 juli 2018. Capios styrelse kommer att utvärdera det höjda budet och offentliggöra sitt formella ställningstagande i sinom tid.

Som tidigare meddelats arbetar Capios styrelse för att positionera Capio mot de mindre kapitalintensiva nordiska verksamheterna genom att avyttra de icke-nordiska verksamheterna. Ett viktigt steg i denna process var den föreslagna avyttringen av Capio Frankrike till Vivalto Santé som offentliggjordes den 21 augusti 2018.

PJT Partners har anlitats som finansiell rådgivare, Mannheimer Swartling har anlitats som legal rådgivare och Fogel&Partners har anlitats som kommunikationsrådgivare för Capios styrelse.


Kontakt:

Henrik Brehmer, Senior Vice President Group Communication & Public Affairs
Telefon: 0761-11 34 14

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentlig¬görande den 8 oktober 2018 kl. 10.45 svensk tid.