Capios valberedning föreslår styrelseledamöter inför årsstämman 2018

Valberedningen i Capio AB (publ) har beslutat att föreslå omval av samtliga styrelseledamöter: Michael Wolf, Gunnar Németh, Birgitta Stymne Göransson, Pascale Richetta, Michael Flemming, Gunilla Rudebjer, Joakim Rubin och Hans Ramel, inför årsstämman den 3 maj 2018. Valberedningen föreslår vidare omval av Michael Wolf som styrelsens ordförande. 

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Capios valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av Mikael Moll (Zeres Capital), Per Hesselmark (R12 Kapital), Bo Lundgren (Swedbank Robur fonder), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Jan Särlvik (Nordea Funds) samt styrelsens ordförande Michael Wolf. Mikael Moll är valberedningens ordförande.


För information vänligen kontakta:
Mikael Moll, valberedningens ordförande
Telefon: 0702-93 01 31