Capios VD och koncernchef Thomas Berglund lämnar sitt uppdrag när efterträdare är på plats

Thomas Berglund har meddelat Capios styrelse att han önskar att lämna sitt uppdrag som Capios verkställande direktör och koncernchef. Han har varit engagerad i Capio i över tio år, de första tre som arbetande styrelseordförande och från och med 2011 i nuvarande befattning.

Styrelsen har idag kommit överens med Thomas Berglund om att han, oaktat sitt anställningsavtal, fortsätter sitt arbete med oförminskad kraft fram till att en ersättare finns på plats. Styrelsen har idag också beslutat att starta en rekryteringsprocess med hjälp av ett externt rekryteringsföretag för att finna en ny verkställande direktör och koncernchef.

”Det är spännande och ett privilegium att få vara med att utveckla svensk och internationell sjukvård tillsammans med alla kunniga och engagerade medarbetare i Capio. Jag vet att vi i Capio gör skillnad, både i Sverige och utanför. Efter mer än 30 år som företagsledare, varav tio i Capio, är det dags att lämna över. Capio går nu in i nästa fas av utveckling, där det digitala genombrottet kommer att ge sjukvårdens medarbetare fantastiska nya redskap och patienten helt ny tillgänglighet, kunskap och inflytande över sin vård”, säger Thomas Berglund.

”Capio har under Thomas Berglunds ledning lett utvecklingen inom Modern Medicin och Rapid Recovery med patienten i fokus. Styrelsen och ledningen vill nu dra nytta av den starka plattform som byggts och öka fokus på tillväxt genom ytterligare specialisering och digitalisering av verksamheten, vilket kommer att prägla den rekryteringsprocess som vi nu har framför oss”, säger Michael Wolf, styrelseordförande i Capio AB.

För information:

Michael Wolf, styrelseordförande Capio AB
Telefon: +46 761 11 34 14

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentlig­görande den 7 februari 2018 kl. 08.01 svensk tid.