Ny styrelse för Capio AB (publ) och ledningsförändringar

Vid den extra bolagsstämman i Capio AB (publ) som ägde rum i Göteborg idag valdes en ny styrelse. Från idag består styrelsen av följande ledamöter (samtliga nyvalda):

Pascal Roché (styrelsens ordförande), Koncernchef för Ramsay Générale de Santé
Arnaud Jeudy, CFO för Ramsay Générale de Santé
Damien Michon, COO (operativ chef) för Ramsay Générale de Santé
Britta Wallgren, Landschef Capio i Sverige
Henrik Brehmer, SVP Group Communications & Public Affairs för Capio

Fackförbundens valda arbetstagarrepresentanter, Kevin Thompson och Bengt Sparrelid, kvarstår som ledamöter i styrelsen.

Pascal Roché tar över ledningen av Capios verksamheter i Norden, Frankrike och Tyskland och till följd av detta kommer Capios nuvarande Koncernchef, Attila Vegh, att lämna sin befattning och bolaget den 10 december 2018
.

 
För information vänligen kontakta:
Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs
Telefon: 0761 11 34 14

 
Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se
www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.