Capio välkomnar politiska initiativ för vårdmomsen

Den 4 september offentliggjordes en överenskommelse i budgetförhandlingarna mellan Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna rörande moms på tillfällig vårdpersonal. Överenskommelsen presenterades av Centerns partiledare Annie Lööf och Capio välkomnar de initiativ som tagits för att hantera den skadliga momsen som infördes den 1 juli i år.

Capios uppfattning har sedan momspålagan beslutats av Skatteverket, varit att den är ojämlik gentemot offentliga vårdutförare som inte drabbas på samma sätt av det nya rättsläget. Vår analys, liksom övriga vårdbranschen, pekar också på de allvarliga riskerna för sämre tillgänglighet till sjukvården genom att bemanning av vårdpersonal väsentligt försvåras. Dessa problem bedöms på kort sikt att uppstå i främst glesbygdsområden och på längre sikt även i övriga delar av landet.

Med den brist på viss sjukvårdspersonal som idag pressar svensk sjukvård så bedömer vi att den nya momsregeln riskerar att allvarligt försämra läget med en direkt konsekvens för landets patienter och vårdpersonal. En sådan situation går stick i stäv med vår strävan att erbjuda en högkvalitativ sjukvård med god tillgänglighet, såväl fysisk som digital. Därför har Capio, tillsammans med den övriga vårdbranschen, uttryckt oro och pekat på de hinder som riskerar uppstå, vid sidan av en redan i många stycken pressad sjukvård. Vi värnar våra patienter och vår personal och vi tar vårt uppdrag i vården på största allvar.

Därför ser vi positivt på att det nu finns en politisk vilja att undvika dessa problem genom att finna vägar för att hantera effekterna av den nya momsregeln. Gårdagens besked ser vi som ett bra första steg, om än med tillfällig och begränsad verkningskraft. Vi bedömer därför att detta arbete måste fortsätta i syfte att skapa en långsiktigt hållbar och rättssäker lösning där bemanning av tillfällig vårdpersonal jämställs med övriga vårdtjänster, som inte är momsbelagda.

Capio är, tillsammans med övriga vårdbranschen, beredda att samarbeta med de goda politiska initiativ som ligger bakom den nu presenterade lösningen. Vi vill medverka till en konstruktiv och hållbar lösning. Låt oss tillsammans riva hindren för en god sjukvård som är tillgänglig för alla, oavsett var man bor eller befinner sig i landet eller vilken typ av vård man är i behov av.

Svensk sjukvård behöver färre hinder, inte fler!

Britta Wallgren
VD, Capio Sverige
  

För information vänligen kontakta:

Henrik Brehmer
Chef Strategi & Public Affairs, Capio-koncernen
Telefon: 0761-11 34 14

   
Capio erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från november 2018 är Capio del av Ramsay Générale de Santé och samgåendet skapar en ledande europeisk vårdgivare med en total omsättning om cirka 3,8 MEUR och cirka 36 000 medarbetare. För mer information om Capio och Ramsay Générale de Santé se www.capio.com/sv och www.ramsaygds.fr.