Ramsay Générale de Santé och Capio offentliggör ny koncernledning för den sammanslagna koncernen

Sedan den 7 november 2018 är Ramsay Générale de Santé och Capio en och samma koncern. Med utgångspunkt i våra höga ambitioner inom medicinsk excellens och ett liknande förhållningssätt till att ständigt förbättra vårdkvaliteten, men med olika bakgrund, bygger vi nu en gemensam framtid, till nytta för alla.

"De många möten jag haft i varje land under de senaste två månaderna har övertygat mig om att våra olika team delar samma ambitioner inom medicinsk excellens och ett liknande förhållningssätt till att ständigt förbättra vårdkvaliteten, om än med olika bakgrund. Vår storlek, mångfald och sättet som våra verksamheter kompletterar varandra liksom våra medicinska innovationer är värdefulla tillgångar som hjälper oss att omvandla koncernen för att påskynda vår utveckling och möta de utmaningar vi ställs inför i vår föränderliga omvärld.”, säger Pascal Roché, koncernchef för Ramsay Générale de Santé och styrelseordförande i Capio AB.

Koncernens ledningsstruktur kommer att bygga på en balans mellan ländernas affärsenheter, ansvariga för att säkerställa sjukvård av hög kvalitet och att driva medicinsk utveckling, samt supportfunktioner med ansvar över landsgränserna.

Den nya koncernledningen består av följande 15 personer:

• Pascal Roché, Chief Executive Officer
• Odile Agopian, Chief Operations and Development Officer for Mental Health in France
• Per-Helge Fagermoen, Chief Operations and Development Officer for Norway
• Thomas Kiaer, Chief Operations and Development Officer for Denmark
• Damien Michon, Chief Operations and Development Officer for MSO and FCR in France
• Martin Reitz, Chief Operations and Development Officer for Germany
• Britta Wallgren, Chief Operations and Development Officer for Sweden
• Henrik Brehmer, Group Chief Strategy and Public Affairs Officer
• François Demesmay, Group Chief Medical Innovation and Patient Experience Officer
• Caroline Desaegher, Group Chief Communication and Brand Officer
• Pierre Dupérat, Group Chief Risk, Audit and Investment Officer
• Jean de Faultrier, Group Legal Counsel
• Arnaud Jeudy, Group Chief Finance and Real-Estate Officer
• Anne-Claire Liberge, Chief of Staff
• Jamel Ouanda, Group Chief Integration and Best Practices Sharing Officer.

Pascal Roché
Koncernchef för Ramsay Générale de Santé och
styrelseordförande i Capio AB